Espècies en perill d’extinció a Catalunya

/
135 views

El llop, l’ós bru, la fura de bosc o la tortuga mediterrània són algunes de les espècies en perill d’extinció

Vine a conèixer-les

Els animals en perill d’extinció no és un tema molt parlat, però que està present a les nostres vides, i molt més del que pensem. La majoria de la gent pensa que els animals que actualment estan en perill d’extinció són molt insignificants, però no s’adonen que són animals que la majoria de nosaltres està molt acostumat a veure i coexistir amb ells. A Catalunya hi ha algunes espècies que estan patint per aquesta raó, i nosaltres volem fer que aquest tema sigui una mica més visible per la societat. A continuació us parlarem sobre uns d’aquests animals i què podem fer per no fer-los desaparèixer.

LLOP

El llop és una espècie de mamífer carnívor originari d’Euràsia i Nord-amèrica. Es tracta del cànid vivent més gros

Antigament els llops eren abundants i habitaven Nord-amèrica, Euràsia i l’Orient Pròxim (i Oceania si es considera el dingo un llop), però per una sèrie de raons relacionades amb l’ésser humà, incloent-hi la caça, actualment els llops habiten una zona molt més reduïda de la que havien arribat a ocupar. Aquesta caça és per evitar que els llops es mengin les ovelles i també per esport.

ÓS BRU

L’ós bru és un habitant característic dels boscos madurs d’Europa, de l’Àsia i de Nord-amèrica. L’ós bru està en perill d’extinció per diversos motius com: l’alteració del seu hàbitat per culpa de les pistes d’esquí, per les infraestructures viàries de muntanya i sobretot per la cacera furtiva.

LLÚDRIGA

Són mamífers carnívors que viuen al medi aquàtic. La llúdriga comuna (Lutra lutra) és indígena a Europa, Àfrica i Àsia. Als Països Catalans és una espècie amenaçada.

Les llúdrigues de riu s’alimenten de petits peixos, granotes i altres animals aquàtics que cacen amb la seva boca. En canvi, les llúdrigues tropicals d’Àsia i Àfrica, furguen el fang del fons dels rius amb les seves sensibles potes davanteres a la recerca del seu aliment: gambetes, crancs i altres similars.

FURA DE BOSC

La fura de bosc comuna o fura boscana comuna és un carnívor poc conegut i amenaçat a la península Ibèrica. Cal indicar que la fura de bosc es confon fàcilment amb la fura domèstica.

Es mostra com a espècie totalment lligada a cursos i masses d’aigua, sobretot de prats humits inundables temporalment, especialment si són rics en canals i sequies tradicionals i bardissars. Tolera molt bé els paisatges tradicionals humanitzats i, fins i tot, la presència humana.

La fura de bosc és potser el carnívor més amenaçat a Catalunya, si hom descompte l’ós bru i el linx, i presenta una situació tan preocupant com la de la llúdriga. Encara que s’està tractant de mantenir aquesta espècie, són moltes les fures que es cacen anualment i atropellament és una altra causa important de mortalitat.

Accions en el sentit de disminuir aquestes dues causes de mortalitat, com també per reduir els nivells de contaminació en les conques hidrogràfiques del NE del Principat de Catalunya són les principals iniciatives de conservació que caldria emprendre.

TORTUGA MEDITERRÀNIA

La tortuga mediterrània habita únicament al sud d’Europa, a la zona mediterrània i a les illes de Mallorca i Menorca, on hi ha les poblacions més abundants.

La destrucció dels seus hàbitats i la seva popularitat com a animal de companyia ha provocat un declivi important de les poblacions salvatges i n’han fet indispensable la protecció per assegurar el futur de l’espècie a llarg termini.

ÀGUILA IMPERIAL IBÈRICA

Està classificada com a vulnerable per la UICN. Es considera que els grans riscos per a la seva supervivència són, a més de l’actuació directa de l’home, com la caça i el verí, l’electrocució i accidents amb la xarxa elèctrica, la fragmentació de les poblacions i la disminució en les poblacions de la seva presa principal; el conill. També la destrucció del seu hàbitat, entre altres.

Viu en una varietat d’hàbitats diferents, com ara des de la muntanya fins a planures litorals, tot i que el seu hàbitat ideal serien zones més o menys de planura, amb arbres però no boscos espessos.

LEUCORRHINIA PECTORALIS

És una espècie de libèl·lula. Aquesta espècie fa 32-39 mil·límetres i és el membre més gran del seu gènere a Europa. Habita vores pantanoses i prefereix aigües poc àcides.

ESCORPÍ CEC

L’escorpí cec és un escorpí endèmic dels Pirineus. Sol habitar en zones molt humides com coves, medi subterrani…

Es tracta de l’únic escorpí d’Europa mancat d’ulls, i com és habitual en animals que viuen en entorns amb poca llum, posseeix una baixa pigmentació. Pot mesurar fins a 40 mm.

BABOSA DE RIU

La babosa de riu és una espècie de peix de la família dels Blenniidae, viu en rius i llacs d’aigua dolça.

Les seves principals amenaces són l’extracció de grava i d’aigua, les sequeres, l’eutrofització (un fenomen causat per l’acumulació de de nutrients en un ecosistema com ara un llac o una bassa), la destrucció del seu hàbitat, les preses i la canalització dels rius.

Río, Babosa, Orange

Per tindre més informació sobre els animals en perill d’extinció podeu entrar a l’enllaç següent:

close

El més recent