Què opinen els professors de l’Arnau Cadell sobre l’actual sistema educatiu?

21 views

Per: Violeta Rios i Berta Besòs

El Pau Tripiana, la Carolina Mercader i l’Albert Segarra són tres professors de l’Institut Arnau Cadell. En aquesta ocasió, els redactors de l’Arnau Cadell Report els entrevisten per saber què opinen sobre l’actual sistema educatiu i per descobrir quines millores hi aplicarien per a millorar-ne la qualitat.

Pau Tripiana, professor d’educació física a primer i tercer d’ESO

Què opines sobre l’actual sistema educatiu?

Bé, penso que s’està adaptant a la nova societat i que està bé que es vagi canviant, perquè no ens comportem igual actualment que fa 10 o 20 anys.

Creus que s’hauria de canviar? 

Els canvis són difícils, s’han de fer progressivament. No crec que s’hagi de canviar d’un dia per l’altre, sinó anar-los adaptant. Poder adaptar-los any a any i poder implementar alguna innovació que es cregui que es pugui canviar de la que es feia fins ara.

El què? 

Ja s’està fent, però poc a poc anar introduint les noves tecnologies, ja que ara tothom està amb els mòbils i les tauletes. Per tant, poc a poc anar introduint aquests aspectes.

Creus que hem millorat respecte els sistema educatiu de fa uns anys? 

Jo crec que sí. Penso que l’actual és millor perquè està més adaptat a la societat moderna i als interessos de cada alumne. En general, tenim un sistema educatiu amb aspectes més individualitzats.

Quin sistema educatiu de quin país t’agrada més?

El dels països nòrdics, ja que estan més avançats en aquest aspecte. A més, les classes són de menys alumnes.

Si dirigissis una escola o un institut, com ho faries?

Pel que fa al nombre d’alumnes, com menys n’hi hagi per professor, millor, perquè pots fer un tracte més individualitzat. El tema de les avaluacions, potser sí que seria a partir de rúbriques i a partir d’un pla específic per cada alumne, com un pla individualitzat. L’autoavaluació també seria encarada en aquell alumne. Tot això que estic dient és molt difícil fer-ho si són 25 alumnes per classe, però si fossin menys alumnes sí que es podria fer. Faria un planning mes específic i una avaluació més adaptada per a cada alumne. El meu principal objectiu seria que els alumnes estiguessin interessats i motivats per fer l’activitat, perquè així és la manera en la que poden aprendre més.

Carolina Mercader, professora de català a primer, tercer i quart d’ESO i editora de l’Arnau Cadell Report

Què opines del sistema educatiu actual?

Opino que hi ha moltes coses per canviar, que ha de ser més inclusiu i que ha d’oferir molta varietat d’activitats. Al final, tot sistema ha de crear curiositat als alumnes i no sé si sempre s’aconsegueix.

Creus que s’hauria de canviar? 

Sí, crec que hauria d’haver-hi canvis.

El què?

Crec que, per exemple, els alumnes haurien de poder triar les lectures. També crec que caldria oferir més varietat d’assignatures i que hauria d’haver-hi un equilibri d’activitats de totes les matèries, perquè d’aquesta manera arribaríem a tots els alumnes, ja sigui amb activitats més pràctiques, activitats mes teòriques o activitats l’aire lliure.

Creieu que hem millorat respecte els sistema educatiu de fa uns anys? 

En general crec que sí que s’ha millorat. És més amè i crec que la gent segurament ha millorat en el tema de la visió cultural. Però crec que en algunes coses no, ja que penso que a vegades hem perdut una mica d’autoritat a l’aula, perquè simplement es pugui fer classe. I també penso que a vegades encara ens falta poder crear més curiositat. El que deia abans, encara hi ha molts alumnes desconnectats del sistema i s’hauria de millorar. Crec que un factor molt important és que hi hauria d’haver menys alumnes per classe, perquè així ens podriem dedicar més a cada alumne.

Quin sistema educatiu de quin país t’agrada més? 

La veritat, és que no conec a fons els països, diuen que els països del nord són països que tenen força èxit, que els alumnes acaben els estudis i que hi ha molt poc abandonament escolar. Potser ens hauríem de fixar en aquest sistema, sempre tenint en compte que cada país és diferent i hi ha coses que no les podríem fer igual perquè la nostra societat és variada i al final cap sistema és perfecte. Però potser faria un recull d’aquests països que van millor, on els alumnes estan més motivats. Intentaria agafar algunes idees.

Si dirigissis una escola o un institut, com ho faries?

Intentaria escoltar molt als professors i als alumnes i motivar molt l’avaluació contínua. Intentaria que hi haguessin moltes sortides perquè els alumnes tinguessin contacte amb la vida fora de l’institut. També donaria un cert marge de llibertat als alumnes. Això que deia de les assignatures, sobretot per triar l’itinerari. Tot i que crec que s’ha de tenir una base de totes les matèries, penso que és important fer una mica de tot almenys fins els 14, 15 o 16 anys.

Albert Segarra, professor de català a tercer i quart d’ESO i de segon de Batxillerat

Què opines del sistema educatiu actual?

Opino que encara li fa falta moltes reformes, encara que anem avançant. Penso que no hem de descuidar les coses bones que han funcionat en el passat, però hem d’incorporar coses noves, perquè hi ha coses que no acaben de rutllar.

Creus que s’hauria de canviar?

En alguns aspectes sí.

El què?

Les metodologies, la manera d’aprendre pert part dels alumnes i la manera d’ensenyar dels professors.

Creus que hem millorat respecte el sistema educatiu de fa uns anys?

Si comparem respecte a l’educació de l’època franquista, és clar que sí. Tot és molt relatiu perquè són sistemes molt diferents, són maneres de fer diferents, vides diferents, i per tant no té molt sentit fer comparacions respecte al passat. A simple vista sembla que les persones de la meva promoció adquiríem més coneixements a les classes, però també era una educació més selectiva. Tothom era a les aules quan teníem 14 anys. Jo personalment vinc d’una experiència en la qual tendia a pensar que el passat és millor que el present, i on tendia a idealitzar el passat. Torno a la resposta de la pregunta anterior, potser les metodologies haurien d’anar canviant.

Quin sistema educatiu de quin país t’agrada més?

Jo diria que l’alemany o el finlandès. Potser l’alemany perquè diversifica els diferents tipus de centres d’acord amb els interessos dels alumnes, i per tant els alumnes tenen moltes sortides depenent si volen fer formació professional o si volen estudiar un batxillerat més encarat a la universitat. A nosaltres ens manca això.

Si dirigissis una escola o un institut, com ho faries?

Jo crec que no podria seleccionar als professors, ja que hi ha concursos d’oposicions i els professors tenen la llibertat d’escollir on volen anar. Per tant, entre els que volguessin venir, els faria una entrevista. També depèn del paper que jo volgués que ocupessin a l’institut. És a dir, el seu lloc d’acord amb els meus projectes d’institut. Si vull implementar una idea específica, buscaré docents que reuneixin aquella formació. Pel que fa a l’avaluació dels alumnes, continuaria pensant que els docents han d’estar capacitats, i que si ho estan, la responsabilitat de l’avaluació i de guiar l’alumne és dels docents. Crec que l’avaluació ha de ser un acompanyament més que una classificació. També crec que és important intercalar l’aspecte professional amb l’autoavaluació dels alumnes.

close

El més recent