L'alumnat de 3r d'ESO organitza les assignatures per colors a la llibreta de treball. Fotografia: Pawel Czerwinski (Unsplash)

Amb quins colors associen els alumnes de 3r d’ESO les matèries escolars?

Una enquesta analitza les diferents percepcions dels colors quan s’associen a les assignatures del currículum acadèmi.

Per: Max Badia i Gerard Rios

A secundària sempre hi ha hagut un dilema molt popular entre els alumnes entorn a quin color associem a cada matèria. És un dilema en el qual poca gent coincideix. Aquest tema, sobretot, està relacionat amb la llibreta, ja que els seus apartats estan diferenciats per colors, pel que els adolescents se l’organitzen segons el color al qual associen cada matèria.

Nosaltres, per desvetllar-ho, hem fet una enquesta als alumnes de 3r d’ESO de l’Institut Arnau Cadell.

Les matèries que hem inclòs són: Matemàtiques, Català, Castellà, Socials, Biologia, Física i Química, i Anglès, i els colors a associar han estat: Blau, Groc, Verd, Vermell, Lila, Taronja, Gris. Els resultats els veurem a continuació:

Matemàtiques:

En aquesta gràfica podem observar que els resultats de Matemàtiques són:

El blau, amb 27 vots, representant un 58,7% a la gràfica. D’altra banda, el vermell amb 10 vots, representant un 21,7% i el gris, amb 6 vots, un 13%.

Dels resultats de l’enquesta podem concloure que més de la meitat dels entrevistats associen les matemàtiques al color blau. D’altra banda, podem dir que aproximadament, 2 de cada 10 l’associen al vermell.

Ningú ha associat aquesta matèria al groc.

Català:  

En aquesta gràfica podem observar que els resultats de Català són:

El groc, amb 12 vots, representa un 26% en la gràfica, mentre que el vermell amb 11, un 23,9%. El blau amb 9 vots, el 19,6%.

Gairebé 7 de cada 10 han associat l’assignatura de català als colors de la bandera independentista. Per contra, el color menys votat ha estat el verd.

Castellà:

En aquesta gràfica podem observar que els resultats de Castellà són:

El vermell, amb 13 vots, representa un 28,3% en la gràfica, seguidament va el groc amb 10 vots i un 21,7%. També esta el taronja amb 10 i un 19,6%.

Exactament, en aquest cas, la meitat dels enquestats han associat l’assignatura als colors de la bandera espanyola. En canvi els colors menys votats són el lila, el blau i el verd.

Socials:

En aquesta gràfica podem observar que els resultats de Socials són:

El lila amb 14 vots, representa un 30,4% en la gràfica, a continuació va el verd i el gris amb 9 i un 19,6%.

Gairebé un terç dels enquestats han associat el color lila a l’assignatura de socials i el verd i gris han quedat empatats en el resultat. 

Ningú ha associat aquesta matèria al vermell.

Biologia:

En aquesta gràfica podem observar que els resultats de Biologia són:

El verd, amb 34 vots, representa un 77,3% a la gràfica, posteriorment va el gris té 6 vots i un 13,6%. El taronja en té 3, el 6,8%.

En aquest cas, el verd guanya de manera flagrant l’enquesta amb un 77,3% dels vots.

Igual que en el cas anterior, el vermell no obté cap vot.

Física i Química:

En aquesta gràfica podem observar que els resultats de Física i Química són:

Verd, amb 19 vots i representa un 41,3%, tot seguit va el gris que en té 17 i un 37%. El lila, amb 6 vots, representa un 13%.

El color verd és el que ha obtingut més vots, deixant enrere el gris per dos vots.

Contràriament, el blau només ha aconseguit 1 vot.

Anglès:

En aquesta gràfica podem observar que els resultats d’Anglès són:

Lila, amb 23 vots i representa un 50%, no obstant el gris en t 14, amb un 30,4%. El vermell i el groc estan empatats amb 5 vots i un 10,9%

La meitat dels enquestats vinculen l’anglès al color lila. Per contra, el verd només ha obtingut 1 vot.

Redactors Juniors

,
close