Redactors juniors

Martina Ros
Descripció
- Català: Em dic Martina Ros i tinc 14 anys, es a dir que vaig a 3r d'ESO. En el meu temps lliure m'agrada fer esport, quedar amb amics, dissenyar cases... Dissenyo cases amb una plataforma que es diu floorplanner, tinc aproximadament uns 40 projectes. De fet possiblement em dediqui a aixo quan sigui gran. - Castellano: Me llamo Martina Ros y tengo 14 años, es decir que voy a 3º de ESO. En mi tiempo libre me gusta hacer deporte, quedar con amigos, diseñar casas ... Diseño casas con una plataforma que se llama floorplanner, tengo aproximadamente unos 40 proyectos. De hecho posiblemente me gustaría dedicarme en mi futuro. - English: My name is Martina Ros and I am 14 years old, which means that I am going to 3rd year of ESO. In my free time I like to play sports, meet friends, design houses ... I design houses with a platform called a floorplanner, I have approximately 40 projects. In fact I would possibly like to dedicate myself in my future.
Sorry, Martina Ros has not made any blog posts yet.
close